1. Liczba akredytacji jest limitowana.
  2. 
Akredytacje będą do odbioru w biurze zawodów w dniu imprezy.
  3. Zasady dotyczące utrwalenia przebiegu festiwalu za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego przekazane zostaną akredytowanym ekipom i fotoreporterom najpóźniej w dniu danego przedsięwzięcia. W przypadku naruszenia zasad udzielenia i korzystania z udzielonej akredytacji Driftingowych Mistrzostw Polski 2016  przysługuje prawo cofnięcia tak udzielonej akredytacji.
  4. Polska Federacja Driftingu zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku bez podania przyczyny.
  5. Dodatkowych informacji udziela nasz dział mediów: Aleksandra Kopka (a.kopka@pfd.org.pl)